Ο Πρωθυπουργός

Η Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Βασιλική Θάνου

Η Βασιλική Θάνου ορκίστηκε Πρωθυπουργός την 27η Αύγουστου 2015.